MAIL DE CONTACTO

NOVO! Galicia Acolle colabora con Educasuevia, na formación do profesorado Leer +

Ordenación do Bacharelato NOVO! Contén entrevistas con: Ricardo R. de Rávena Profesor de Filosofia e Xabier Salgado profesor de Relixión Católica Politica educativa


NOVO! Diante do artificial conflito lingüistico presentamos o Documento, "As linguas suman", elaborado pola Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingúística sobre a utilidade e importancia do Galego no Ensino como Lingua propia de Galicia,
_As linguas suman_tripticoCGENDL.pdf

NOVOS CURSOS HOMOLOGADOS OFERTADOS POR EDUCASUEVIA

NOVEMBRO DE 2009

miércoles, 14 de octubre de 2009

Educasuevia oferta para o mes de novembro os seguintes cursos homologados de caracter presencial:

"Estratexias para o fomento da lectoescritura a través da utlización do conto:Programa e actividades"

Datas: 13-14 de novembro.
Lugar:Academia Manzaneda Ourense
Duración: 10 horas
Prazas:25
Matricula:50€

Modelo convocatoria pública curso conto.pdf

"O fomento da educación en valores a través de utilización do cine como recurso didáctico"
Datas.20-21 de novembro.
Lugar. Academia Manzaneda Ourense
Duración:10 horas
Prazas.25
Matricula:50€

Modelo de convocatoria curso cine e valores.pdf

Para matricularse hai que enviar a enderezo electrónico: suevia21@gmail.com o seguinte modelo de ficha de inscripción en calqueira dos dosu formatos: Word ou Open Office.

Modelofichadeinscripcionxeral.doc

Modelo ficha de inscripción.odt

Aumento das matriculas

Como se pode comprobar hai un aumento notable no prezo da matrícula respecto a cursos anteriormente ofertados.Éste é debido a que a Consellería este ano non publicara a Orde de axudas a sindicatos, asociacións, MRPs para financiamento de actividades de formación para o profesorado co que total ou parcialmente se cubrian os costes de cada curso. Esto fixo que a falta doutras fontes de financiación (outros plans de financiamento ou axudas doutros órganos) tanto sindicatos, asociacións e MRPs tiveran que subir sustancialmente as matrículas dos cursos.
Moitas grazasNo hay comentarios:

NOVO! AVISO URXENTE RECOLLIDA CERTIFICACIÓNS CURSOS EDUCASUEVIA

Para unha mellor operatividade na recollida das certificacións fundamentalmente opositores de corpo de mestres que con urxencia precisan a certificación en tempo e prazo para as oposicións dos cursos organizados por Educasuevia :

"Elaboración de materiais didácticos a partir do conto para o plan de lectura" 5-7 de xaneiro de 2009

"Elaboración dun programa para a prevención da violencia e o fomento da convivencia escolar" 5-7 de xaneiro de 2009

"A utilización do cine como recurso didáctico na aula." 2ª edición. 5-7 de xaneiro

Lean as seguintes instruccións:

Chamar por teléfono lúns 18 ou martes 19 de 17:30-20:00 horas ó 616440367 para confirmar recollida nos seguintes horas, datas e lugares:

-Academia Manzaneda Ourense. Venres dia 22 de maio de 17:30-18:30
-Casa da Cultura de Milladoiro. Venres 22 de maio de 17:30 a 19:30.
-Aqueles que por calquer circunstancia non poidan nesas datas. hora e lugares tratariase outra opción (incluida o envio por correo)
-Os que non manifesten preferencia antes do martes 19 ás 19:30 por defecto terán como punto de recollida a Casa de Cultura de Milladoiro.
-Os que o dia 22 non respostasen ou non se soubese nada sobre a sua preferencia enviareselles por correo.

NOTA:
-Si alguén doutros cursos que aínda non recibise algunha certificación quere pasar a recollela tamén o pode facer na Casa de Cultura do Milladoiro.

Moitas grazas e disculpade as molestias.


CURSOS EDUCASUEVIA MARZO DE 2009


NOVO ABRIL

"Recursos educativos para unha educación intercultural nas aulas" 3 e 4 de abril. Academia Manzaneda : Ourense.20 prazas
Condicións de matrícula, programa e horarios
publicidadeinterculturalidade.pdf

"O cine como recurso educativo para o fomento da interculturalidade" 6 e 7 de marzo. 10 horas. 60 prazas. Academia Zeus. Ourense
Condicións de matrícula, programa e horarios en publicidadecineeinterculturalidade.pdf

"Aplicacións da web 2.0 na aula"13 e 14 de marzo. 10 horas. 16 prazas. Casa da cultura de Milladoiro-Ames.
Condicións de matrícula, programa e horarios en publicidadadeweb2.0milladoiro.pdf

"O cine como recurso educativo para desenvolver a competencia social e cidadá e o fomento da convivencia" 20 e 21 de marzo. 10 horas. 60 prazas. Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela. Condicións de matrícula, programa e horarios en
publicidadecineeconvivencia.pdf

"O conto como instrumento didáctico para o fomento da lectoescritura" 20 e 21 de marzo. 10 horas. 30 prazas. Academia Manzaneda. Ourense.
Condicións de matrícula, programa e horarios en
publicidadeconto.pdf

"Aplicacións da web 2.0 na aula" 24, 26 e 27 de marzo 22 prazas. 10 horas. IES Laxeiro. Lalín
Publicidade condicións de matrícula e horarios en
publicidadeweb2.0lalin.pdf

"Os medios audiovisuais e as TIC como recurso educativo na aula" 27, 28 de marzo. 16 prazas. 10 horas.Casa da Cultura Milladoiro-Ames
Publicidade condicións de matricula e horarios en
modelopublicidadeTIC milladoiro.pdf


Interesados poden cubrir a seguinte ficha de inscripción por orde de preferencia Fichadeinscripcinxeralporordedeprior.odt
Ou poñer os seus datos persoais no e-mail de resposta

Para dúbidas poden dirixirse a suevia21@gmail.com desde agora ou por teléfono 616440367 a partir do Xoves 26 de febreiro pola tarde.

Moitas grazasNOVOS CURSOS CONVOCADOS POR EDUCASUEVIA PARA XANEIRO

Adiantamos a convocatoria de novos cursos de Educasuevia para xaneiro a celebrar en Ourense.

"A utilización do cine como recurso didáctico na aula" 1ªedición
10 horas. Academia Manzaneda de Ourense. 5 e 7 de xaneiro. 22 prazas.Matrícula 20€

Publicidadecine1.pdf

"A utilización do cine como recurso didáctico na aula"2ª edición
10 horas. Academia Manzaneda de Ourense. 5 e 7 de xaneiro. 22 prazas. Matrícula 20€
Publicidadecine2.pdf

"Elaboración dun programa para a prevención da violencia e o fomento da convivencia escolar"
10 horas. Academia Manzaneda de Ourense. 5 e 7 de xaneiro. 20 prazas. Matrícula 20€
Publicidadeconvivenciaeprevencindavi.pdf

Elaboración de materiais didácticos a partir do conto para o plan de lectura"
10 horas. Academia Manzaneda de Ourense. 5 e 7 de xaneiro.22 prazas. Matrícula20€
Publicidadeconto4.pdf

INSTRUCIÓNS TRÁMITE DE MATRÍCULA

O prazo de matrícula ábrese a partir do martes 9 de decembro a partir das 00:00 horas. (É a partir dese momento no que se terán en conta os e-mails recibidos).

Pódense simultanear dous cursos xa que dous celebranse de xornada de mañá e dous de xornada de tarde (evidentemente un de mañá e un de tarde) e non hai problema á hora de ser puntuados en concursos ou oposicións porque detrás da certificación irá o horario.

Ainda que se teña interés por varios cursos só hai que encher unha ficha de inscripción xa que ésta recolle un orde de preferencia para os cursos de tal xeito que a que se poña de actividade formativa nº 1 se supón que se prefire sobre a nº 2 e así sucesivamente.

Aqueles que estén seleccionados enviaráselle por e-mail os trámites de formalización de matrícula que unha vez realizados confirman a matrícula de forma automática.

Os demais están en lista de reserva e no caso de quedar prazas vacantes iraselle convocando por e-mail en función do número de vacantes non cubertas.
Este proceso realizarase ate o 2 de xaneiro a partir dese momento non se convocará via e-mail.

Para dúbidas poñerse en contacto por e-mail ou telefono chamando ó 616440367.

Moitas grazas

Ficha de inscripcion xeral por prioridade.odtContador de Visitas

iberia